TAXACO Temephos 1% Saixaco 1G

TAXACO Temephos 1% Saixaco 1G

Download TAXACO Temephos 1% Saixaco 1G as a pdf

ทรายซาโก 1จี 
คุณสมบัติ      
สารกำจัดลูกน้ำยุง ออกฤทธิ์ทำลายประสาทการหายใจของลูกน้ำ ยุง
ชนิด ต่างๆและสามารถกำจัดตัวอ่อนของแมลงชนิดอื่นๆได้ดี เช่น แมลง
หวี่ขาว  ริ้นน้ำจืด  ริ้นน้ำเค็ม ริ้นดำ เป็นต้น
ประโยชน์      
ใช้ป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงต่างๆ เช่น ยุงลาย ควบคุมได้นาน 3 เดือน
วิธีใช้            
1. ใส่ในภาชนะที่ใส่น้ำใช้ อัตรา 1 กรัมต่อน้ำ 10 ลิตร
2 . ใส่ ขาตู้กันมด แจกัน ใช้โรยในอัตรา 1/10 ช้อนชา
บรรจุุ    50 กรัม และ 25 กิโลกรัม