TAXACO Deltacide 0.5% DeltaTax

TAXACO Deltacide 0.5% DeltaTax

Download TAXACO Deltacide 0.5% DeltaTax as a pdf

ดลต้าแทค

คุณสมบัติ:
สารกำจัดยุงที่มีสารออกฤทธิ์สามชนิดอยู่รวมกัน ช่วยกันเสริมฤทธิ์ในการกำจัด
แมลงและลดการดื้อยาของแมลงต่อสารเคมี
ประโยชน์:       
ใช้ป้องกันกำจัดยุง แมลงวัน ตามบ้านเรือน โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน                         
สวนอาหาร สนามบิน ฯลฯ
วิธีใช้: ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นยูแอลวี
บรรจุุ: 1 ลิตร/12ขวด